Om
Projektgruppen i Syd AB

Projektgruppen i Syd AB ä ett företag med många års erfarenhet inom byggbranschen.


Vi har ett brett kunnande och erbjuder projekt-, bygg- och projekteringsledning inom bygg och anläggning.
Både som konsulter och entreprenörer. Vi är certifierade för besiktningar och lekplatsbesiktningar.
Bas P och U samt LoU utbildade. Krävs andra funktioner har vi ett nätverk av samarbetspartners.


Projektgruppen drivs av delägarna Kent Wallin och Boel Fors. Övriga delägare är Arkitektgruppen i Malmö AB.


Kent har arbetat som platschef hos en av Sveriges största entreprenörer inom bygg och anläggning i 20 år.
De senaste 10 åren har Kent även arbetet mycket med bygg- och markbesiktningar och är certifierad
besiktningsman och lekplatsbesiktningsman.

 

Boel har arbetat med att rita hus, projekt- och byggledning inom Sveriges största konsultbolag i 18 år.
Boel har även arbetat på beställarsidan som projektledare för ett av Malmös största shoppingcenter.


Roger har arbetat som platschef hos en av Sveriges största entreprenörer inom bygg och anläggning i 25 år.
Roger arbetar som byggledare samt med markbesiktningar och är
certifierad besiktningsman.


Fredrik har arbetat som arbetsledare och platschef hos en av Sveriges största entreprenörer inom bygg och anläggning i 16 år.  

Exempel på kunder

Atrium Ljungberg AB

Burlövs kommun

Byggnadsadministration Harald Olsson AB

Commerz Real

Harald Olsson AB

HSB Helsingborg

HSB Malmö

Hörby kommun

Jernhusen

JM

Kraftringen

Kävlinge kommun

Lomma kommun

Lunds kommun

Lunds kommuns fastighets AB

Länsförsäkringar

Malmö Cityfastigheter

Malmö Gatukontor

Park o Vatten i Skåne AB

Peab Sverige AB

Profi AB

Ramsbury Property AB

Rehn Bygger AB

Riksbyggen

Skanska Sverige AB

Stadsfastigheter

Staffanstorp kommun

Svalövs kommun

Svedala kommun

Svenska kyrkan

SydArk konstruera AB

Vellinge kommun