Välkommen till
Projektgruppen i Syd AB

Förnyelse av ett shoppingcenter från 70-talet till ett handelskvarter.

Etapp 1 och 2 är färdigställt med bl.a. restaurang Vapiano och Caroli Matsalar.

Kv Caroli i sin helhet öppnar i augusti 2013. Arbetet med att fylla kvarteret med
butiker pågår för fullt.